چکیده ارزشمندترین کتاب‌ها و مقالات روز مدیریت
مشهد- بلوار سجاد- امین2- پلاک 21- طبقه 2، تلفن: 36064521
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثرگذار

خانه - چکیده کتاب - اثرگذار

اثرگذار

هرکس در زندگی شخصی و کاری و اجتماعیِ خود با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. این مشکلات در شدت و فراگیری و نوعِ آن باهم متفاوت هستند؛ اما حل همۀ آن‌ها نیازمندِ تأثیرگذاری و نفوذ است. با فرضِ خارج از کنترل‌بودنِ اوضاع، افراد به‌جای تسلیم‌شدن در برابر شرایط، می‌توانند استراتژی‌های تأثیرگذاری و نفوذ را بیاموزند و اعمال کنند تا به تغییرِ مطلوب برسند. تفاوت افراد موفق و غیرموفق در اثرگذاری این است که افراد موفق به‌جای اصرارکردن بر یک روش از استراتژی‌های مختلفی برای اثرگذاری بر محیط و افراد استفاده می‌کنند. در کتاب تأثیرگذار نویسندگان با مثال‌های مختلف از سراسر جهان شش استراتژی برای تأثیرگذاری و نفوذ را به تصویر می‌کشند. در نظر داشته باشید اصول تاثیرگذاری و نفوذ بر دیگران در همه فرهنگ‌ها وجود دارد اما وزن آن‌ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر می‌کند. چالدینی، استاد افتخاری روانشناسی و بازاریابی در دانشگاه آریزونا، دریافت در فرهنگ‌های جمع‌گراتر اگر تعداد زیادی از هم‌ردیفان شما کاری را انجام دهند این انگیزه برای شما در مقایسه با مردم فرهنگ‌های فردگراتر انگیزه خیلی قوی‌تری است. مطالعه چکیده این کتاب را به رهبران و مدیران توصیه می‌کنیم.

ناحیه کاربری

با ثبت‌نام می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید!

ناحیه کاربری

با ثبت‌نام می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید!

ناحیه کاربری

با ثبت‌نام می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید!

ناحیه کاربری

با ثبت‌نام می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید!

ناحیه کاربری

با ثبت‌نام می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید!

ناحیه کاربری

با ثبت‌نام می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید!

ناحیه کاربری

با ثبت‌نام می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید!

ناحیه کاربری

با ثبت‌نام می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید!

اشتراک:

ارسال دیدگاه

پانزده + 19 =