چکیده ارزشمندترین کتاب‌ها و مقالات روز مدیریت
مشهد- بلوار سجاد- امین2- پلاک 21- طبقه 2، تلفن: 36064521
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده: David Maxfield

خانه - مقالات ارسال شده توسط

اثرگذار

influencer1
هرکس در زندگی شخصی و کاری و اجتماعیِ خود با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. اين مشکلات در شدت و فراگيری و نوعِ آن باهم متفاوت هستند؛ اما حل همۀ آن‌ها نيازمندِ تأثيرگذاری و نفوذ است. با فرضِ خارج از کنترل‌بودنِ اوضاع، افراد به‌جای تسليم‌شدن در برابر شرايط، می‌توانند استراتژی‌های تأثيرگذاری و نفوذ را بیاموزند و اعمال کنند تا به تغييرِ مطلوب[...]
ادامه مطلب