جیسون ووماک

معرفی کتاب «بهترینت بهترک نیز شد» وی در شماره ۱۰ «رهآورد مدیریت» چاپ شده است

خوانندگان نشریه نشریه «رهآورد مدیریت» در آستانه نوروز به سالی که گذشت بازگردید… آیا روزِ دشوارِ بخصوصی را پشت سر گذاشتهاید؟ آیا با فرصتی که برایش آمادگی نداشتید غافلگیر شدید؟
هر روز، دیگران از تماشای عملکرد شما در مواجهه با چالشها و غافلگیریها تحت تأثیر قرار میگیرند. آنها واکنش شما را چه خوب باشد، چه بد رصد میکنند. ننشینید به این امید که هنگام وقوعِ چالش آماده خواهید بود. آنچه برای آمادگی لازم است را به کار ببندید.
همه، مصائبِ اقدام کردن را میدانند. شاید در همان دقیقۀ آخر از شما بخواهند که راجع به موضوعی نظر بدهید. یا متوجه شوید که تنها چندساعتی وقت دارید تا سندی را تنظیم کنید یا اصلاً در مدتی کوتاه باید سرِ وقت در جایی حاضر باشید.
در دنیایی که یک ایمیل، کوبیدن درب دفتر کار یا پیامک میتواند همه چیز را تغییر دهد، شما برای نشان دادنِ واکنش، دادن پاسخ و انجام عملی که چراغ راه اطرافیان باشد، چه تمهیدی اندیشیدهاید؟
زمانی لینکلن پیشنهادی عملی و کارساز برای چنین موقعیتهایی ارائه داد. وقتی که از او درخواست شد در رویدادی مهم حاضر شود و برای ۵ دقیقه یک سخنرانی کوتاه ایراد کند در پاسخ گفت وقت ندارد تا یک سخنرانیِ ۵ دقیقهای تهیه کند؛ اما هر زمان که بخواهند میتواند برود آنجا و یک ساعت سخنرانی کند.
لحظهای درنگ کرده از خود بپرسید «چه وقتی در نقطۀ اوج هستم؟»
لغتنامه آکسفورد «اوج» را اینگونه تعریف کرده است: «عالیترین، مؤثرترین، یا محبوبترین گونه یا خاصیت.» نقطۀ اوج یعنی اینکه آمادگی دارید و بر تمام آنچه مقدورتان است مسلط و چیره هستید. یعنی شما شرایطی را تعریف و سپس ایجاد کردهاید تا پاسخی درخور به آنچه تحت کنترلتان نیست بدهید. در نقطۀ اوج بودن مستلزم این است که برای پاسخ دادن به آنچه در اطرافتان رخ میدهد آماده باشید.
قبل از اینکه ادامه این نوشته را بخوانید دفترچه یادداشتتان را بیاورید و در سربرگ جدید بنویسید: «من در نقطۀ اوج هستم وقتی که …» سپس تمام آنچه هنگام اندیشیدن به چنین محرّکی به ذهنتان میآید را بنویسید.
گامهای زیر به شما کمک میکنند تا احتمال در اوج بودنتان را هنگامی که نیاز است بالا ببرید. دوباره به همان روز سخت سالی که گذشت بازگردید؛ همان روزی که کارها باب میل شما پیش نرفت… بکوشید تا دفعه بعد آماده باشید؛ این سه کار را انجام دهید.
۱- ببینید آنها چه میکنند
دوستی کتابی تحت عنوان «ابزار غولها» نوشتۀ تیم فریس را به من هدیه داد. در یادداشتی که همراه هدیه ضمیمه کرده بود این طور نوشته بود: «به عقیدۀ من به نمونههایی که از افراد مختلف در این کتاب آورده شده است علاقهمند خواهی شد.» حتی نگاهی سرسری به سرتاسرِ کتاب ایدههایی از رهبران شگفتآور به شما خواهد داد؛ رهبرانی چون: تونی رابینز، مارک اندرسن، رید هافمن و سِت گادین .
یک راه خوب برای رسیدن به نقطۀ اوج این است که عادات و کردار آنهایی که در اوج هستند را بررسی و تحلیل کنید. شما چه شیفتۀ نتایج و دستاوردهای ورزشکاران، تجار، کارآفرینان، غولهای کسبوکار و رهبران اجتماعیِ برتر و در اوج باشید، چه نباشید، مسئله این نیست؛ مسئله این است که در هر دو صورت شما نمیتوانید روش کار آنها را زیر سؤال ببرید چراکه کاملاً اثربخش بوده است.
به عنوان مثال عملکرد صبحگاهیِ نویسنده و خطیب مشهور، تونی رابینز را در نظر بگیرید: ۳ دقیقه مشغول شکرگزاری باشید. او هر روز صبح برای سه چیز شکرگزاری میکند. رابینز چنین میگوید: «حواسم هست که یکی از آن چیزها کاملاً سادۀ ساده باشد: نسیمی که روی صورتم میوزد، انعکاس ابرهایی که همین الان دیدم. اجازه میدهم قدرشناسی و شکر روحم را مالامال کند چراکه … وقتی شاکرید، هیچ ترسی به شما راه ندارد. هیچکس نمیتواند در آنِ واحد هم خائف باشد و هم شاکر.»
به سراغ قفسۀ کتابهایتان یا کتابخانۀ محلهتان بروید. بخش زندگینامه را انتخاب کرده و سرگذشت دیگران را مطالعه کنید. هرگاه عادات روزمرهای را که در رسیدن به نقطۀ اوج امتحانشان را پس دادهاند یافتید، خواهید توانست از بین آنها آن دستهای که به مذاقتان مطلوب است را محک بزنید.
۲- به آنچه تا به حال انجام دادهاید بیندیشید
به موارد مشخصی در یکی دو ماه گذشته که در آنها به اصطلاح «خوش درخشیدید» فکر کنید. مثلاً همان رفیقی بودید که همیشه دلتان میخواست باشید. رهبری بودید که آرزو داشتید باشید. به عنوان پدر یا مادر، شریک زندگی یا عضوی از جامعه در نقطۀ اوج بودید؛ توجه خود را مبذول داشتید و احساس افتخار و غرور شما را فرا گرفت.
به روزهای پربارتان بیندیشید و به دقت بر آنچه برای تحقق آن انجام دادید تعمق و تفحص کنید؛ ببینید برای اینکه اسبِ شما برای موفقیت زین شود چه دری باید بر روی کدامین پاشنه میچرخیده است. برای شروع این سؤالها را از خود بپرسید:
آیا بر شرایطی که به موفقیتتان منتهی شدند، توان اثرگذاری دارید؟
آیا شب قبلش استراحت کافی داشتهاید؟
آیا برای سلامتی روح و جسم روتین صبحگاهیِ خاصی دارید؟
صبحانه میخورید؟
کار خاصی را به عنوان روتین انجام میدهید؟
۳- روزی را پیشبینی کنید که …
تقویمتان را باز کنید و روزی را در همین هفته برگزینید که میخواهید در آن در اوج باشید. آن روز میتواند یک روز کاریِ مهم باشد یا روز استراحت و تعطیلی و یا روزی که قرار است با خانواده بگذرانید. روزی را انتخاب کنید که میتوانید هر آنچه دارید را ارائه کنید نه روزی که با کمبود و کسریِ ذهنی، عاطفی یا جسمی روبهرو هستید.
به چیزهایی فکر کنید که از شب قبل، صبح همان روز و در طول روز برای در اوج ماندن میتوانید انجام دهید. اگر اهل چکلیست هستید، برای شروع، روی همان دفترچه یادداشتی که ازتان خواستم آماده کنید چکلیستی رسم کنید. اگر واقعاً میخواهید نهایت استفاده را از این تمرین ببرید از این لیست عکسی بگیرید و آن عکس را پسزمینۀ گوشی همراه، تبلت و یا کامپیوتر شخصیتان کنید. شخصاً در طول روز هر یک ساعت ۵ بار به گوشی همراهم نگاه میکنم. حالا فهمیدید؟ فرض کنید بارها در روز به لیستِ «در نقطۀ اوج خواهم بود وقتی که…» خودتان نگاه کنید. میدانید چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ میتوانید انتخابهای بهتری انجام دهید و خودتان را آماده کنید تا … در نقطۀ اوج باشید!
به یاد داشته باشید انسانهایی که با ایشان کار و زندگی میکنید و به ایشان عشق میورزید مدام دارند شما را رصد میکنند. مراقب باشید نه تنها وقتی همه چیز بر وفق مراد است بلکه هنگام چالش نیز از خودتان کارنامهای قابل قبول و قابل دفاع برجای بگذارید.

جیسون ووماک
ژانویه ۲۰۱۸