بری کاتز

معرفی کتاب «از نو بساز» وی در شماره ۷ «ره آورد مدیریت» چاپ شده است

بری کاتز

همکاران عزيز:
باعث افتخار است که سلامِ خود را از سيليکون وَلي (دره سيليکون) کاليفرنيای شمالی به شما می‌رسانم. اين منطقه به مرکزِ اقتصادِ ديجيتالی معروف است اما به همان اندازه به دليل مدل‌های جديد کسب وکار و ساختارهای سازمانی نيز شهرت دارد: اِيربياندبی که بزرگتر از دو زنجيره بزرگ هتلداری در جهان است، حتي مالکِ يک مِلکِ کوچک هم نيست؛ اُبر که صنعت حمل و نقل جهان را تحت تاثير شديد قرار داده است حتی يک تاکسی هم در اختيار ندارد. در اين يادداشت قصد دارم پنجره‌ای را در مقابل طرزِ کارِ سيليکون ولي -نه فقط به عنوان مجموعه‌ای از شرکت‌های تکنولوژيک بلکه به عنوان اکوسيستم پيچيده نوآوری- بگشايم.
اين قضيه مهم است زيرا قصد ندارم پيشنهاد کنم که مديران يا محققان در ايران يا افغانستان يا هرجای ديگر سعی کنند تا از مثال سيليکون ولی تقليد کنند: اين کار غيرممکن است، حتی اگر مطلوب بود (که نيست). سيليکون ولی يک اورگانيسم پيچيده از عناصر درهم تنيده است که ۶۵ سال تکاملش به طول انجاميده است و مثل هر اکوسيستم زيستی ديگر، به دليل وجودِ شرايطِ منحصربه فردِ محيطی به آن درجه از تکامل رسيده است: پرورش دادن دانه‌های قهوه در ايسلند دشوار است و استفاده درستی از زمان، استعداد، يا تکنولوژی آن مردم نخواهد بود؛ اما، اين خبر بد نيست، چراکه درس بزرگ سيليکون ولی اين است که بايد استعدادهای منحصربه‌فرد هر منطقه را شناسايی کرد که ممکن است منابع انسانی، طبيعی و فرهنگی باشد و بتوان آنها را بطرز خلاقانه به هم پيوند زد.
با اين حال، برخی روشهای عملی که در شرکت‌های بسيار خلاق و نوآورانه به اثبات رسيده اند، وجود دارند. اول، تصديق به اينکه طراحی صرفاً آرايش خارجی محصولات برای مصرف‌کنندگان نيست، بلکه عموماً روشی است جامع در حل مسائل. در مرحله ابتدايی يک پروژه، طراحان ممکن است تفکر خود را برای کشف دامنه وسيعی از ممکن‌ها گسترش دهند و سپس برای انتخاب کردن آنها را محدود کنند. مديران، محققان و تقريباً هرکس ديگري مي‌تواند از اين روش استفاده کند. دوم، طراحان دريافته‌اند که چگونه پيچيدگی‌های رفتار انسانی را مشاهده کرده و آن را درک کنند. زيرا، برخلاف کار يک مهندس، هدف به کار انداختن چيزها نيست بلکه دادن معنا به آنهاست. اين نيز درسی برای مردم در طيف وسيع کسب‌وکار و صنعت است. در نهايت، طراحان به اهميت نمونه‌سازی پی برده‌اند، به اينکه چيزی را به راحتی و ارزانی دست گرفته و از آن بازخورد بگيرند. ما دريافته‌ايم که تقريباً از هرچيزی ميتوان نمونه‌سازی کرد، محصول فيزيکی، ديجيتالی، فضای معماری، خدمات اجتماعی و اين نيز روشی است که همه می‌توانند برای خود اعمال کنند.
درس اصلی، به نظر من اين است که شما حتماً نبايد يک طراح باشيد تا بتوانيد مثل يک طراح فکر کنيد و مشکلی هم وجود ندارد که نتوان از زاويه طراحی به حل آن نرفت. اميدوارم اين تفکرات برای شما دارای ارزش باشند و از صميم قلب از شما به دليل توجهتان تشکر می‌کنم.
بری
فوريه ۲۰۱۷

 

سه تصمیم سال نو برای نوروز

مسئولین نشریه «ره آورد مدیریت» و خوانندگان نشریه در ایران سه تصمیم سال نو برای نوروز:
من عهد می‌کنم در انتقاد از طرحِ بد، بی‌معنی و غیرمسئولانه تردید نکنم.
من عهد می‌کنم به شاگردانم یاری برسانم تا استعدادهای ذاتی خود را شناسایی کنند و سپس آن استعدادها را به سمتی رهنمون شوم تا سطح کیفیِ زندگانی بر روی این کرۀ خاکی را بالاتر ببرند.
من عهد می‌کنم به جاهایی بروم که تاکنون نرفته‌ام، شاید ایران؛ با کسانی معاشرت کنم که تاکنون نکرده‌ام و کارهایی انجام دهم که هرگز سمتشان نرفته ام.

بری کاتز
ژانویه ۲۰۱۸