اشوا داموداران

خوانندگان محترم مجله «ره‌آورد مديريت»

مديريت يک کسب و کار به سوی موفقيت اصلا آسان نيست. اگر ريسکی که شما در معرضش قرار داريد خارج از کنترل شما باشد اين دشواری دوچندان خواهد شد: ريسک‌های محيط کلان که سياست و اقتصاد جهانی و قيمت اجناس به شما تحميل مي‌کنند. اگرچه تحولات سياسی و رخدادهای جهانی مي‌توانند به سهولت شما را با خود ببرند، بايد بکوشيد تا توجه خود را کاملاً معطوف به چيزهايی کنيد که از توانتان خارج نيست. درست است که حتی بهترين نقشه ها هم ممکن است براساس مشيت الهی و قضا و قدر نقش برآب شوند، با اين حال هنوز هم مجبوريد قصه کسب وکارتان را تعريف کنيد و به آن متعهد بمانيد و با اتفاقات دوروبرتان وفق پيدا کنيد.