اشتراک نشریه

نشریه شماره ۱۱ ره‌آورد مدیریت

I DonT Give up
I Get up

کوین پلانک

بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آندر آرمور

در این شماره خلاصه ای از کتاب های زیر را می‌خوانید

قدرت رهبری مثبت

جان گوردون

جان گوردون

مطالعه خلاصه

تیم های عالی

دان ییگر

مطالعه خلاصه

فروش به مثابه امری انسانی

دنیل پینک

دنیل پینک

مطالعه خلاصه

قدرت لحظه

چیپ هیث و دان هیث

چیپ هیث و دان هیث

مطالعه خلاصه زمان تقریبی برای مطالعه: 10 دقیقه