اشتراک نشریه

نشریه شماره ۱۰ ره‌آورد مدیریت

در این شماره خلاصه ای از کتاب های زیر را می‌خوانید

تنوع در هیات مدیره های اثر بخش

رام کومار میشرا

مطالعه خلاصه

بهترینت ، بهترک نیز شد

جیسون و جودی ووماک

مطالعه خلاصه زمان تقریبی برای مطالعه: 9 دقیقه

چرای خود را پیدا کنید

سایمون سنک

سایمون سنک

مطالعه خلاصه

برقراری پیوند

جان ماکسول

جان ماکسول

مطالعه خلاصه

کار عمیق

کال نیوپورت

مطالعه خلاصه زمان تقریبی برای مطالعه: 9 دقیقه