چکیده به روزترین کتاب ها و مقالات روز مدیریت
مشهد- بلوار سجاد- امین2- پلاک 21- طبقه 2

نویسنده:

پیدا نشد

برای انتشار اولین پست خود آماده اید؟ از اینجا شروع کنید.

error: نشریه رهاورد مدیریت