چکیده به روزترین کتاب ها و مقالات روز مدیریت
مشهد- بلوار سجاد- امین2- پلاک 21- طبقه 2

قدرت رهبری مثبت نگر

خانه - چکیده کتاب - قدرت رهبری مثبت نگر

قدرت رهبری مثبت نگر

تمام رهبران نام‌آور و بزرگ تاریخ در چندین ویژگی باهم مشترک بوده‌اند؛ همگی خوش‌بین، با اعتقاد راسخ، رؤیاپرداز و عمل‌گراهایی بوده‌اند که مشکلات را پشت سر می‌گذاشته‌اند و چیزهای بزرگ را شدنی می‌کردند. واقعیت این است که برای تغییر دنیا و یا بنا نهادن شرکتی در سطح جهانی لاجرم باید مثبت‌نگر بود. البته مثبت بودن باید توأم با اثربخشی باشد. چرا که می‌شود در عین حال مثبت بود؛ اما اثربخش نه. اگر مترصد کسب هر چیز والا و ارزشمندی در زندگی هستید، باید یاد بگیرید که چطور رهبری مثبت‌نگر شوید و همان‌گونه نیز عمل کنید. تحقیقات، کاملاً محرز و مستند نشان می‌دهند رهبرانِ مثبت‌نگر به محل کار انرژی تزریق می‌کنند، به تیم و شرکتشان کمک می‌کنند تا عملکردشان را ارتقاء بخشند و دائماً استعدادهای بهتری را جذب می‌کنند. آنچه گفتیم البته با داشتن صرفِ ذهنیت مثبت و امتناع از دیدن مشکلات متفاوت است. در این  کتاب برای عملی کردن رهبری مثبت‌نگر نُه اصل به شما معرفی می‌شود که می‌توانید با به کارگیری آن‌ها خود، سازمان و جامعه‌تان را در موقعیت بهتری قرار دهید.

اشتراک:

ارسال دیدگاه

ماهنامه

error: نشریه رهاورد مدیریت