چکیده به روزترین کتاب ها و مقالات روز مدیریت
مشهد- بلوار سجاد- امین2- پلاک 21- طبقه 2

تنوع در هیات مدیره‌های اثربخش

خانه - چکیده کتاب - تنوع در هیات مدیره‌های اثربخش

تنوع در هیات مدیره‌های اثربخش

بیشتر مباحث مربوط به حوزه حاکمیت شرکتی و هیات مدیره‌ها همچون مبحث ترکیب هیات‌مدیره از دهه ۸۰ قرن بیستم شکل جدی‌تری به خود گرفتند و در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم با اتفاقات مربوط به برخی از شرکت‌ها از جمله شرکت انرون، ترکیب هیات مدیره نیز همچون سایر مباحث بارها و بارها مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت. به باور نویسندگان هیات‌مدیره‌ها به عنوان یک تیم همچون هر تیمی زمانی به اوج بهره‌وری خود می‌رسند که از بهترین ترکیب برخوردار باشند. نویسندگان در کتاب خود از بیانی منسجم، خط‌کشی شده و غیر شعاری بهره برده‌اند، زبانی که بیش از هر چیز و هر جا مناسب هیات‌مدیره‌ها و جلسات آن‌هاست. در این کتاب مثال‌ها و آمارهای فراوانی از وضعیت هیات‌مدیره‌ها در کشورها و قاره مختلف ارائه شده است که بر جذابیت کتاب می‌افزاید. با این وجود به سبب محدودیت امکان طرح بسیاری از آن‌ها در این چکیده مقدور نبود. این کتاب مناسب آن دسته از مدیرانی است که سودای ارتقای بهره‌وری جلسات هیات‌مدیره‌هایشان را دارند. در آخر اینکه توصیه می‌کنیم مبحث ترکیب هیات مدیره را بسیار جدی بگیرید.

اشتراک:

ارسال دیدگاه

ماهنامه

error: نشریه رهاورد مدیریت